Yksityisasiakkaille

Markkinoi — Viesti — Näy

Autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi

Halusit­pa näky­vyyt­tä pai­kal­lis­leh­des­sä tai onnis­tu­nut­ta vies­tin­tää some­ka­na­vis­sa­si tai koh­da­ta asiak­kai­ta­si mes­suil­la, niin KPK Medioi­den kaut­ta saat kai­ken tarvitsemasi.

Meil­tä löy­dät mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­tar­pei­siin kat­ta­vat rat­kai­sut. Media­tuot­teem­me tavoit­ta­vat vii­koit­tain yli 300 000 luki­jaa, jon­ka lisäk­si tar­joam­me laa­jan kat­tauk­sen vaih­toeh­to­ja näky­vyy­teen, vies­tin­tään, videoi­hin, verk­ko­si­vui­hin tai 3D-visualisointeihin. 

Kaik­ki käte­väs­ti saman katon alta!

Haluat­ko kuul­la pal­ve­luis­tam­me ja tarjouksista?

Tietosuojaseloste © 2022 KPK Mediat