Yksityisasiakkaille

Varmista Black Friday kampanjan onnistuminen

Per­jan­tain 26.11. Kes­ki­poh­jan­maa jae­taan tilaa­ja­ta­lous­ten lisäk­si
Kok­ko­lan alu­eel­la joka talouteen.


Ilmoit­ta­mal­la päi­vän leh­des­sä kulut­ta­jat huo­maa­vat tar­jouk­se­si ja löy­tä­vät luoksesi.

Kysy lisää:

Kir­si Panu­la 040 127 8803
Rit­va Myl­ly­mä­ki 050 598 2033
säh­kö­pos­tit: etunimi.sukunimi@kpk.fi

tai ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomakkeella.

Tietosuojaseloste © 2021 KPK Mediat