Hilla Group Yksityisasiakkaille
Hilla Group Oyj

Lounastori

Yrittäjä, onko lounaslistasi mukana?

Lounastoria selataan viikottain 2000 kertaa, kun mietitään päivän lounaspaikkaa.

Lou­nas­to­ri on teho­kas rat­kai­su saa­da ravin­to­la­si lou­nas­lis­tat kaik­kien tie­toi­suu­teen. Lou­nas­to­ri­pal­ve­lus­ta pys­tyt käte­väs­ti tar­kis­ta­maan oman alu­een lou­nas­lis­tat yhdel­lä ker­taa mis­sä ja mil­loin vain! 

Lou­nas­to­ri­pal­ve­lu näkyy Kes­ki­poh­jan­maa, Haa­pa­ve­si, Kala­jo­ki­laak­so, Kala­jo­ki­seu­tu, Niva­la, Les­ti­jo­ki, Per­hon­jo­ki­laak­so, Pie­tar­saa­ren Sano­mat ja Selän­ne leh­tien uutis­vir­ras­sa. Lis­tat ovat myös jat­ku­vas­ti näh­tä­vil­lä osoit­tees­sa lounastori.fi

Saat omat tun­nuk­set pal­ve­luun, jol­loin pää­set itse hal­lin­noi­maan lou­nas­lis­to­ja ja ajan­koh­tai­sia tie­to­ja.
Kysy lisää myynti@hillagroup.fi.

Lii­ty mukaan pal­ve­luun! Hin­ta vain 55 € + alv/kk

Ota yhteyttä!

Alla ole­val­la lomak­keel­la tai suo­raan säh­kö­pos­tit­se: myynti@hillagroup.fi

Tietosuojaseloste © 2023 Hilla Group Oyj