Yksityisasiakkaille

Kalajokilaakso

Kala­jo­ki­laak­so on arvos­tet­tu sano­ma­leh­ti niin pai­kal­li­ses­ti kuin alu­eel­li­ses­ti­kin tarkasteltuna. 

Kokonaistavoittavuus* 14 000 kpl. 

Kala­jo­ki­laak­son luki­ja­peit­to kunnittain: 

(KMT 2021) *Koko­nais­ta­voit­ta­vuus­lu­ku on leh­den kes­ki­mää­räi­sen pai­ne­tun nume­ron luki­ja­mää­rä lisät­ty­nä kes­ki­mää­räi­sen vii­kon aika­na leh­den eri digi­taa­li­sia ver­sioi­ta luke­nei­den nettomäärällä

Ota yhteyt­tä:

Jan­ne Vie­ri­maa
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 358 1415
janne.vierimaa@kpk.fi

Pos­tio­soi­te: PL 7, 84101 Yli­vies­ka
Käyn­tio­soi­te: Kar­ta­no­tie 3, 84100 Yli­vies­ka
Avoin­na: ma — pe klo 9.00 — 15.00
Puhe­lin: 020 750 4600

Tutus­tu Kala­jo­ki­laak­so-leh­teen »

Kir­si Pino­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 351 5684
kirsi.pinola@kpk.fi


Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Kala­jo­ki­laak­so ilmes­tyy per­jan­tai­sin.

Leh­den levik­kia­lue: Yli­vies­ka, Niva­la, Sie­vi, Ala­vies­ka, Kalajoki

Aineis­toai­ka­tau­lu:
Vedos­tet­ta­vat ilmoi­tuk­set 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 16.
Val­mis aineis­to jul­kai­sua edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä klo 14.
Aineis­tot: aineisto@kalajokilaakso.fi


Kala­jo­ki­laak­so vuo­sioh­jel­ma 2021

Koko alueen kattavat julkaisut

Tietosuojaseloste © 2022 KPK Mediat