Yksityisasiakkaille

Keskipohjanmaa

Kes­ki­poh­jan­maa on vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä ilmes­ty­vä, elin­voi­mai­nen ja moni­puo­li­nen maa­kun­ta­leh­ti, jota lukee päi­vit­täin noin 75 000 ihmis­tä Kok­ko­lan, Pie­tar­saa­ren ja Yli­vies­kan mark­ki­na-alueil­la. Leh­den roo­li kau­pal­li­se­na vies­tin­vie­jä­nä on ver­taan­sa vail­la. Vah­vas­ti uuti­sel­li­nen ja tuo­re Kes­ki­poh­jan­maa pitää ajan tasal­la niin oman alu­een asiois­ta kuin maan ja maa­il­man menos­ta. Samal­la se on inhi­mil­li­nen mie­li­pi­de-leh­ti: tilaa kes­kus­te­lul­le ja sen ruok­ki­mi­sel­le löy­tyy päi­vit­täin. Tutus­tu Kes­ki­poh­jan­maan digi­leh­teen täältä »

Kes­ki­poh­jan­maa-leh­den pää­toi­mi­paik­ka sijait­see Kok­ko­las­sa. Lisäk­si leh­del­lä on alue­toi­mi­tuk­set Haa­pa­jär­vel­lä, Kala­joel­la, Pie­tar­saa­res­sa, Vete­lis­sä, Kan­nuk­ses­sa, Niva­las­sa ja Ylivieskassa. 


Kokonaistavoittavuus 91 000 kpl

(KMT 2021)

Pos­tio­soi­te: PL 45, 67101 Kok­ko­la
Käyn­tio­soi­te: Media­kul­ma, Ran­ta­ka­tu 10, 67100 Kok­ko­la
Avoin­na: ma — pe klo 8.00 — 16.00
Puhe­lin (kes­kus): 020 750 4400

Media­sih­tee­ri: 020 750 4476, mediasihteeri@kpk.fi
Säh­kö­pos­tit: etunimi.sukunimi@kpk.fi


Pyydä tarjous!

Rit­va Myl­ly­mä­ki: 050 598 2033
Kir­si Panu­la: 040 127 8803
Päi­vi Kän­sä­kos­ki: 040 036 5618


Säh­kö­pos­ti: etunimi.sukunimi@kpk.fi

Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Kes­ki­poh­jan­maa ilmes­tyy 7 ker­taa viikossa.

Kes­ki­poh­jan­maa ei ilmes­ty pape­ri­se­na vuon­na 2021:
1.1. • 3.–5.4. • 2.5. • 14.5. • 25.–27.6. • 7.11. • 7.12. • 25.–26.12.

AINEISTON AIKATAULUT
Val­miit aineis­tot: jul­kai­sua edel­tä­vä­nä arki­päi­vä­nä klo 12.00 men­nes­sä
Vedos­tet­ta­vat aineis­tot: 2 arki­päi­vää ennen jul­kai­sua klo 12.00 mennessä

Aineis­tot: aineisto@kpk.fi

Hin­nat ja moduu­lit >
Aineis­to-ohjeet>
Mak­sueh­dot, vir­heet ja reklamaatiot >

Keskipohjanmaan lukijapeitto kunnittain

Läh­de: KMT 2021Koko alueen kattavat julkaisut

Tietosuojaseloste © 2022 KPK Mediat