Yksityisasiakkaille

Yhteystiedot


Haluat­ko, että otam­me tei­hin yhteyt­tä? Jätä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la tai lähe­tä säh­kö­pos­tia: myynti@kpk.fi


Medi­sih­tee­ri

Päi­vi Kän­sä­kos­ki
media­sih­tee­ri
020 750 4476
mediasihteeri@kpk.fi

Kok­ko­la-leh­ti

Tom Fri­lund
myyn­ti­pääl­lik­kö
020 7504 684
tom.frilund@kpk.fi

Haapavesi-lehti 

Jaa­na Heik­ki­lä
myyn­ti­pääl­lik­kö
jaana.heikkila@kpk.fi

Pie­tar­saa­ren Sanomat

Joac­him Kåla
myyn­ti­pääl­lik­kö
045 110 5132
joachim.kala@kpk.fi

Niva­la-leh­ti

Sami Lund­ström
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 4787 482
sami.lundstrom@kpk.fi

Kes­ki­poh­jan­maa

Rit­va Myl­ly­mä­ki
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 598 2033
ritva.myllymaki@kpk.fi

Les­ti­jo­ki

Ans­si Mäke­lä
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 598 2061
anssi.makela@kpk.fi

Kala­jo­ki­seu­tu

Emmi Määt­tä­lä
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 462 5620
emmi.maattala@kpk.fi

Kes­ki­poh­jan­maa

Kir­si Panu­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 127 8803
kirsi.panula@kpk.fi

Kala­jo­ki­laak­so, Kalajaska

Kir­si Pino­la
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 351 5684
kirsi.pinola@kpk.fi

Per­hon­jo­ki­laak­so

Hei­di Rin­ne
myyn­ti­pääl­lik­kö
040 664 7020
heidi.rinne@kpk.fi

Kala­jo­ki­laak­so, Kalajaska

Jan­ne Vie­ri­maa
myyn­ti­pääl­lik­kö
050 358 1415
janne.vierimaa@kpk.fi

Selän­ne-leh­ti

Ani­ta Hyvö­nen
050 599 5408
anita.hyvonen@kpk.fi


Lehtien verkkosivujen bannerit ja digitaulut (BIG24)

KPK Mediat myyn­ti­tii­min puhe­lin­nu­me­ro ulos­soi­tois­sa on 09 23134799

Media­kul­ma, Ran­ta­ka­tu 10, Kokkola

Kysy ban­ne­reis­ta tai digi­tau­luis­ta mediamyyjältäsi.

Kaupalliset viestintä- ja sisältöpalvelut

Sisäl­tö­jen teke­mi­nen niin print­ti- kuin digi­tuot­tei­siin tai vain asiak­kaan omiin kanaviin

Tuo­te­pääl­lik­kö, kau­pal­li­set sisäl­tö- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut
Han­nu Leh­to, 050 5982066
etunimi.sukunimi@kpk.fi

Asiakaspalvelu (yksityisasiakkaat)


Mikä­li haluat esi­mer­kik­si tila­ta leh­den, jät­tää perhe‑, kuo­lin- tai rivi-ilmoi­tuk­sen, mielipiteen/juttuvinkin, luki­jan kuvan tai asia­si kos­kee jake­lua, siir­ry yksi­tyis­asiak­kai­ta pal­ve­le­val­le asia­kas­pal­ve­lusi­vul­le.

Tietosuojaseloste © 2022 KPK Mediat